NGÀNH:
KỸ THUẬT CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
Vehicle Engineering
Mã ngành: 7520116
Mục tiêu

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí động lực (Kỹ thuật ô tô) trình độ đại học đào tạo với hệ Cử nhân/Kỹ sư được xây dựng theo định hướng ứng dụng thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật ô tô và xe chuyên dùng. Đào tạo nhân lực có một nền tảng kiến thức rộng, chuyên môn sâu và kỹ năng cần thiết, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề về khoa học và kỹ thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật ô tô và xe chuyên dùng; có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc, có ý thức phục vụ công đồng; có khả năng giao tiếp, tin học, ngoại ngữ, làm việc độc lập, làm việc nhóm, tự học hỏi nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế.

Khoa chuyên môn: Khoa Kỹ thuật Ô tô và Máy động lực

Tổ hợp xét tuyển:

 • A00: Toán, Lý, Hóa
 • A01: Toán, Lý, Anh
 • D01: Toán, Văn, Anh
 • D07 : Toán, Hóa ,Anh
Phương thức tuyển sinh
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG
Chỉ tiêu
25
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Chỉ tiêu
25
XÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT
Chỉ tiêu
Chuẩn đầu ra
Kiến thức
 • Vận dụng được các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở nền tảng và chuyên sâu để giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực thiết kế, chế tạo và sản xuất ô tô và xe chuyên dùng.
 • Vận dụng sáng tạo các kiến thức về tin học và ngoại ngữ để phục vụ nghiên cứu, hội nhập và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ lĩnh vực ô tô và xe chuyên dùng
 • Vận dụng được các kiến thức trong lĩnh vực thử nghiệm và chẩn đoán, quản lý chất lượng, quản lý kinh doanh, quản lý dịch vụ ô tô.
Tố chất
 • Phân tích được các vấn đề liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật ô tô và xe chuyên chuyên dùng.
 • Thử nghiệm và đánh giá chất lượng trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô và xe chuyên chuyên dùng.
 • Tư duy hệ thống về các vấn đề thuộc lĩnh vực ô tô và xe chuyên dùng trong bối cảnh của doanh nghiệp và xã hội.
 • Nhận biết được nhu cầu tự học và học tập suốt đời.
 • Nhận biết được các vấn đề về đạo đức, công bằng và trách nhiệm khác phù hợp với pháp luật, qui định/chuẩn mực chung của XH.
Kỹ năng
 • Tổ chức hoạt động nhóm để giải quyết các vấn đề chuyên môn.
 • Giao tiếp bằng các hình thức khác nhau để giải quyết các vấn đề chuyên môn.
 • Vận dụng được ngoại ngữ và phẩm mềm ứng dụng trong lĩnh vực chuyên môn
Năng lực
 • Hình thành ý tưởng và xây dựng được các hệ thống quy trình công nghệ thiết kế, cải hoán, chế tạo các sản phẩm liên quan đến lĩnh vực ô tô và xe chuyên dùng.
 • Thiết kế được các quy trình công nghệ, các chi tiết, cụm chi tiết và phát triển các sản phẩm mới trong lĩnh vực ô tô và xe chuyên dùng.
 • Triển khai các quy trình công nghệ, quản lý chất lượng sản phẩm ô tô, quản lý dịch vụ của ô tô và xe chuyên dùng.
 • Vận hành các quy trình chẩn đoán, bảo trì bảo dưỡng, kiểm định, đăng kiểm, quản lý sản xuất và lắp ráp ô tô và xe chuyên dùng.
 • Đánh giá các hoạt động sáng tạo kỹ thuật trong lĩnh vực ô tô và xe chuyên dùng
 • Sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực ô tô và xe chuyên dùng
Cơ hội việc làm
 • Làm công tác thiết kế, lắp đặt, vận hành các nhà máy sản xuất phụ tùng, phụ kiện, lắp ráp ô tô và máy động lực, nhiệt và nhiệt lạnh. Các cơ sở khai thác, sửa chữa ô tô, máy động lực,....
 • Làm công tác nghiên cứu và giảng dạy trong các viện nghiên cứu, các cơ sở đào tạo (cao đẳng và đại học), dạy nghề lĩnh vực ô tô và xe chuyên dùng.
 • Làm chuyên viên quản lý nhà nước trong các sở Công nghiệp, sở Khoa học Công nghệ của các tỉnh có liên quan đến lĩnh vực lĩnh vực ô tô và xe chuyên ngành.
 • Làm công tác quản lý, thiết kế, vận hành trong các công ty liên doanh nước ngoài, các cơ sở có dây chuyền sản xuất hiện đại,có hệ thống tự động hoá ở mức độ cao như Toyota, Honda, Ford, Nissan,… Làm việc tại các doanh nghiệp ở nước ngoài như Nhật, Đài Loan, Hàn Quốc,….
 • Làm việc tại các viện nghiên cứu, các trung tâm, các cơ quan nghiên cứu của các Bộ, ngành công nghiệp ô tô và công nghiệp.
 • Làm quản lý, kinh doanh tại các doanh nghiệp ô tô, xe chuyên dùng, máy động lực,...Làm đăng kiểm viên tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ.
Tư vấn Tuyển sinh
Nguyễn Thị Ngoan
Đặng Danh Hoằng
Nguyễn Thị Chúc
Lại Thị Thanh Hoa