NGÀNH:
KỸ THUẬT ĐIỆN (CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN)
ELECTRICAL ENGINEERING
Mã ngành: 7905228
Mục tiêu

Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Điện được xây dựng theo chương trình của ngành Kỹ thuật Điện Đại học Bang Oklahoma, Hoa Kỳ. Mục tiêu của chương trình là trang bị đầy đủ những kiến thức cơ bản, cơ sở về Điện, Điện tử, Tin học, Đo lường, Điều khiển, Tự động hóa, Hệ thống điện và Truyền thông giúp sinh viên nắm được những kiến thức cơ bản tiên tiến trong lĩnh vực Kỹ thuật điện và Điều khiển các hệ thống thiết bị hiện đại.

Khoa chuyên môn: Khoa Quốc tế

Tổ hợp xét tuyển:

  • A00: Toán, Lý, Hóa
  • A01: Toán, Lý, Anh
  • D01: Toán, Văn, Anh
  • D07 : Toán, Hóa ,Anh
Phương thức tuyển sinh
XÉT TUYỂN THEO KẾT QUẢ THI THPT QG
Chỉ tiêu
15
XÉT TUYỂN THEO HỌC BẠ THPT
Chỉ tiêu
15
XÉT TUYỂN THẲNG THEO QUY CHẾ TUYỂN SINH CỦA BỘ GD&ĐT
Chỉ tiêu
Chuẩn đầu ra
Kiến thức

Sinh viên được học các giáo trình tiên tiến nhất của Hoa Kỳ và được thực hành thí nghiệm trên các thiết bị Điện, Điện tử, Viễn thông tiên tiến nhất tại Trường.

Kỹ năng

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác thiết kế, quản lý kỹ thuật ở những nhà máy, doanh nghiệp có yêu cầu cao về lĩnh vực điện tử, tự động hóa và điều khiển hệ thống.

Thái độ

Lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết các vấn đề kỹ thuật thuộc lĩnh vực kỹ thuật Điện

Vị trí & khả năng công tác

Ưu tiên giới thiệu chuyển tiếp học thạc sỹ, tiến sỹ tại Hoa Kỳ hoặc Châu Âu theo các chương trình học bổng của Nhà nước hoặc có cơ hội làm việc tại trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối kỹ thuật, các công ty liên doanh nước ngoài.

Cơ hội việc làm

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm công tác thiết kế, quản lý kỹ thuật ở những nhà máy, doanh nghiệp có yêu cầu cao về lĩnh vực điện tử, tự động hóa và điều khiển hệ thống. Ngoài ra được ưu tiên giới thiệu chuyển tiếp học thạc sỹ, tiến sỹ tại Hoa Kỳ, Châu Âu, Hàn Quốc, Đài Loan theo các chương trình học bổng của Nhà nước, của các công ty hoặc học bổng giáo sư; hoặc có cơ hội làm việc tại các trường Đại học, Cao đẳng thuộc khối kỹ thuật, các công ty FDI như SAMSUNG, CANON, FOXCONN, WNC, TOYOTA, v.vv…

Tư vấn Tuyển sinh
Nguyễn Thị Ngoan
Đặng Danh Hoằng
Nguyễn Thị Chúc
Lại Thị Thanh Hoa