HƠN 75% GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN ĐÃ ĐẠT TOEFL-ITP 450 TRỞ LÊN, GẦN MỘT NỬA TRONG SỐ NÀY ĐÃ ĐẠT TOEFL-ITP 500 TRỞ LÊN! NHIỆM VỤ CHÍNH ĐỐI VỚI GIẢNG VIÊN NĂM HỌC 2014-2015 LÀ: (1) TOEFL-ITP 500 TRỞ LÊN (2) BÀI GIẢNG HỌC PHẦN CỦA CÁ NHÂN THAM KHẢO TỪ SÁCH TIẾNG ANH (3) CÔNG BỐ KHOA HỌC KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ.

Tin tức nổi bật

Tân sinh viên K49 trước thềm của một trường Đại học

Tân sinh viên K49 trước thềm của một trường Đại học

Chiến lược phát triển của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ngày nay là vươn ra khỏi biên giới quốc gia để học tập và đổi mới theo mô hình giáo dục của các nước phát triển về khoa học và công nghệ đi đôi với duy trì và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

TÂN SINH VIÊN K49 TRƯỚC THỀM CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC

TÂN SINH VIÊN K49 TRƯỚC THỀM CỦA MỘT TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Chiến lược phát triển của trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên ngày nay là vươn ra khỏi biên giới quốc gia để học tập và đổi mới theo mô hình giáo dục của các nước phát triển về khoa học và công nghệ đi đôi với duy trì và giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_13.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_12.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_11.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_10.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_9.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_8.jpg