Đào tạo đại học

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử - viễn thông là đào tạo các cử nhân/kỹ sư theo định hướng ứng dụng. Người học sau khi tốt nghiệp có kiến thức, kỹ năng về chuyên môn và xã hội đáp ứng được yêu cầu của công việc thuộc lĩnh vực Điện tử, Viễn thông và Công nghệ thông tin.

Trình duyệt không hỗ trợ xem file pdf.

Kỹ thuật điện tử viễn thông (web).pdf (TẢI FILE).