Thông báo tổ chức chương trình tọa đàm "Cất cánh khởi nghiệp"