Sứ mạng, Chiến lược

Cập nhật lúc: 16:25 ngày 16/04/2011 | Lượt xem: 46658

 

 

SỨ MẠNG

Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học và sau đại học đáp ứng chuẩn trong nước và quốc tế. Tổ chức, phối hợp nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ trong và ngoài nước trên các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

 

TẦM NHÌN

Đến năm 2020, đội ngũ giảng viên và sinh viên của trường sẽ tiếp cận được tiêu chuẩn của nền giáo dục, khoa học và công nghệ các nước tiên tiến, đưa Nhà trường trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ có uy tín trong nước, khu vực và trên thế giới. Đến năm 2030, Nhà trường sẽ trở thành một trong những trường đại học kỹ thuật có nhiều lĩnh vực ngang tầm với các trường đại học tiên tiến trên thế giới.

 

MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN

Tập trung đầu tư nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng sử dụng ngoại ngữ của giảng viên là chìa khóa của sự phát triển bền vững. Xây dựng môi trường giáo dục, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ tiên tiến và chuyên nghiệp cho người học. Đảm bảo sau khi tốt nghiệp người học có đủ năng lực áp dụng những kiến thức, kỹ năng đã học để vận dụng sáng tạo vào giải quyết các yêu cầu của thực tiễn.

 

 

Tin cũ hơn