VĂN PHÒNG KHOA

Khoa Điện

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 ThS. Nguyễn Thị Mai Lan  ĐHKHXH & nhân văn, ĐHQG Hà Nội  ĐH Bách khoa Hà Nội TOEFL-ITP 463
2 KS. Lê Thị Hoài Hương ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
3 CN. Vũ Thu Hà 2007,  ĐH Dân lập Hải Phòng, Việt Nam TOEFL-ITP 443