BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Khoa Điện

(Danh sách giảng viên của Bộ môn xếp thứ tự theo thông báo số 111/TB - ĐHKTCN ngày 06/06/2014)
 

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 PGS.GVC.TS. Nguyễn Như Hiển 1976, ĐH Cơ Điện Bắc Thái, Việt Nam 1997, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2003, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam
2 ThS. Nguyễn Hồng Quang 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 457
3 TS. Ngô Kiên Trung 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2014, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên TOEFL ITP 453
4 ThS. Đinh Văn Nghiệp Phó trưởng bộ môn 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 523 Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013
5 ThS. Dương Quốc Tuấn Phó trưởng bộ môn 2001, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 527 Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2012
6 ThS. Trương Thị Quỳnh Như 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 483
7 ThS. Trần Ngọc Ánh 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 490
8 TS. Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng bộ môn 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, Viện Điện tử-Tin học-Tự động hóa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 470
9 ThS. Trần Thị Hải Yến 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên TOEFL-ITP 497
10 ThS. Đỗ Thị Phương Thảo 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên TOEFL ITP 507
11 ThS. Trần Đức Quân 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2016, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 507
12 GVC.TS. Đỗ Trung Hải Trưởng khoa Điện 1996, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 470 Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013 Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014
13 GVC.ThS. Nguyễn Ngọc Kiên Trưởng phòng QTPV 1984, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 1997, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
14 ThS. Nguyễn Vĩnh Thụy 2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 490
15 ThS. Nguyễn Thị Chinh 2003, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 497
16 ThS. Lâm Hùng Sơn 1998, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 357
17 PGS.TS. Trần Xuân Minh Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.
18 KS. Nguyễn Thị Phương Chi 2014, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 530
19 GVC.TS. Nguyễn Thị Mai Hương Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Ban chủ nhiệm Khoa Sư phạm Kỹ thuật, Khoa Sư phạm Kỹ thuật.
20 TS. Bùi Thị Hải Linh 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH KH&CN Nam Đài Loan ĐH KH&KT Nam Đài Loan Thành thạo tiếng Trung

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 PGS.GVC.TS. Võ Quang Lạp 1968, Đại học BK Hà Nội, Việt Nam 1978, Tiệp Khắc
2 GVC.ThS. Đào Thanh 1974, Trường ĐH Năng lượng Moekba, Liên Xô 1998, Đại học Bách Khoa HN, Việt Nam Thành thạo Tiếng Nga Liên Xô

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 ThS. Hoàng Thị Thu Giang 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang NCS tại ĐH CN Hoa Nam, Quảng Châu, Trung Quốc Thành thạo tiếng Trung
2 ThS. Ngô Minh Đức 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang NCS tại Trường Đại học Kassel, CHLB Đức TOEFL-ITP 500 Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma, OSU - USA, 2 tháng, 2013
3 ThS. Đỗ Đức Tuấn 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam NCS, Đại học Kyungpook, Hàn Quốc TOEFL-ITP 507
4 ThS. Vũ Đức Tân 2010, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2014, Đại học KH&KT Quốc gia Đài Loan Thành thạo tiếng Anh