BỘ MÔN TỰ ĐỘNG HÓA

Khoa Điện

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GVC.TS. Đỗ Trung Hải Hiệu trưởng 1996, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 470 Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013 Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014
2 GVC.TS. Nguyễn Thị Mai Hương Trưởng khoa 1996, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 500 Học tiếng Anh Đại học OKLAHOMA, OSU-USA, 4 tháng, 2013, 2014
3 TS. Đinh Văn Nghiệp Phó trưởng khoa 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 523 Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013
4 GVC.TS. Nguyễn Thị Thanh Nga Trưởng bộ môn 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, Viện Điện tử-Tin học-Tự động hóa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 470
5 TS. Ngô Minh Đức Phó Giám đốc TTHTĐTQT 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Trường Đại học Chonnam, Hàn Quốc TOEFL-ITP 500 Tập huấn PPGD Đại học Oklahoma, OSU - USA, 2 tháng, 2013
6 TS. Đỗ Đức Tuấn 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đại học Kyungpook, Hàn Quốc TOEFL-ITP 507
7 TS. Bùi Thị Hải Linh 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH KH&CN Nam Đài Loan ĐH KH&KT Nam Đài Loan Thành thạo tiếng Trung
8 TS. Vũ Đức Tân 2010, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2014, Đại học KH&KT Quốc gia Đài Loan Pháp Thành thạo tiếng Anh
9 GVC.ThS. Nguyễn Ngọc Kiên Giám đốc TTTN 1984, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 1997, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam
10 ThS. Dương Quốc Hưng Phó trưởng bộ môn 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang NCS tại Viện nghiên cứu Điện tử, tin học, tự động hóa TOEFL-ITP 507
11 ThS. Trương Thị Quỳnh Như 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 483
12 ThS. Nguyễn Thị Phương Chi 2014, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2017, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam NCS tại Canada TOEFL-ITP 530
13 ThS. Trần Ngọc Ánh 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 490
14 ThS. Trần Thị Hải Yến 2010, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên TOEFL-ITP 497
15 ThS. Đỗ Thị Phương Thảo 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên TOEFL ITP 507
16 ThS. Trần Đức Quân 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2016, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam NCS tại Hàn Quốc TOEFL ITP 507
17 ThS. Nguyễn Vĩnh Thụy 2002, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam NCS tại trường ĐHKTCN TOEFL-ITP 490
18 ThS. Nguyễn Thị Chinh 2003, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 497
19 ThS. Lâm Hùng Sơn 1998, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 357
20 ThS. Nguyễn Minh Tuấn 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2017, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam HSK3- Trung
21 KS. Dương Thị Thanh Huyền 2021, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam
22 KS. Bùi Kim Thi ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam