BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN

Khoa Điện

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GVC.TS. Vũ Ngọc Kiên Trưởng bộ môn 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2015, Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên TOEFL-ITP 510
2 GVC.TS. Cao Xuân Tuyển 1994, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 520 ĐH Dresden, Đức, 2 tháng
3 TS. Nguyễn Tiến Dũng Trưởng phòng CTHS-SV 2005, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2021, Đại học Bách Khoa, Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 477
4 GVC.ThS. Nguyễn Quốc Hiệu Phó trưởng bộ môn 1988, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 1998, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 460
5 GVC.ThS. Nguyễn T. Ngọc Dung 1994, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 410
6 GVC.ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 1991, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 483
7 ThS. Trần Thị Thanh Nga 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 513
8 ThS. Vũ Xuân Tùng 2009, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2011, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 500