BỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆN

Khoa Điện

(Danh sách giảng viên của Bộ môn xếp thứ tự theo thông báo số 111/TB - ĐHKTCN ngày 06/06/2014)
 

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GVC.TS. Vũ Ngọc Kiên Trưởng bộ môn 2006, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2015, Đại học kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên TOEFL-ITP 510
2 GVC.ThS. Nguyễn Quốc Hiệu Phó trưởng bộ môn 1988, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 1998, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 460
3 GVC.TS. Cao Xuân Tuyển 1994, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 520 ĐH Dresden, Đức, 2 tháng
4 ThS. Trần Thị Thanh Nga 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 513
5 ThS. Vũ Xuân Tùng 2009, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2011, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL ITP 500
6 GVC.ThS. Nguyễn Thị Thu Hường 1991, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 483
7 GVC.ThS. Nguyễn T. Ngọc Dung 1994, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 410
8 ThS. Nguyễn Tiến Dũng Giảng viên kiêm nhiệm đã được xếp thứ tự tại Phòng Công tác Học sinh sinh viên, Đại học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên.

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài