BỘ MÔN KỸ THUẬT ĐIỆN

Khoa Điện

(Danh sách giảng viên của Bộ môn xếp thứ tự theo thông báo số 111/TB - ĐHKTCN ngày 06/06/2014)
 

I. Giảng viên cơ hữu và kiêm nhiệm công tác tại trường

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 ThS. Dương Quốc Hưng 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang NCS tại Viện nghiên cứu Điện tử, tin học, tự động hóa TOEFL-ITP 507
2 PGS.TS. Lại Khắc Lãi 1979, Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên 1998, Đại học Bách khoa Hà Nội 2003, Đại học Bách khoa Hà Nội
3 ThS. Đặng Ngọc Trung Phó trưởng bộ môn 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang NCS tại ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 457
4 ThS. Trần Thị Thanh Thảo 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 510
5 TS. Lê Thị Huyền Linh 2004, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2015, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 477 ĐH Bách Khoa CVUT-Praha, CH Czech, 3 tháng (2009)
6 ThS. Dương Quỳnh Nga 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL ITP 517
7 ThS. Trần Thị Thanh Hải P. Trưởng bộ môn 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2008, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 487
8 TS. Lê Thị Thu Hà Trưởng BM 1999, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2003, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 453
9 ThS. Nguyễn Văn Huỳnh 2005, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2009, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 480
10 TS. Đặng Danh Hoằng Phó trưởng phòng Đào tạo 2000, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2005, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 430 Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2014
11 KS. Ngô Thanh Hải 2013, ĐH BK Tomsk, Liên Bang Nga TOEFL-ITP 520, Thành thạo tiếng Nga

II. Giảng viên kiêm nhiệm và thỉnh giảng công tác, học tập ngoài trường giảng dạy không thường xuyên

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài

III. Giảng viên của trường đang học tập tại nước ngoài không về trường giảng dạy trong thời gian học

STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 KS. Nguyễn Văn Trọng 2012, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang học CH tại Hàn Quốc TOEFL-ITP 507 ĐH Bochum, CHLB Đức, 2011
2 Nguyễn Thị Hà Ly 2014, Trường ĐH Kỹ  thuật Công Nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam Đang học CH tại Đại học Phùng Giáp, Đài Loan TOEFL-ITP 517