BAN CHỦ NHIỆM KHOA ĐIỆN

Khoa Điện

 
STT Chức danh, học vị, họ và tên Chức vụ Đại học: năm, trường, nước Thạc sỹ: năm, trường, nước Tiến sỹ: năm, trường, nước Ngoại ngữ: Thành thạo hoặc Toefl - ITP Thực tập nước ngoài
1 GVC.TS. Nguyễn Thị Mai Hương Trưởng khoa 1996, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2011, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2013, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam TOEFL-ITP 500 Học tiếng Anh Đại học OKLAHOMA, OSU-USA, 4 tháng, 2013, 2014
2 GVC.TS. Vũ Văn Thắng Phó trưởng khoa 2001, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2007, ĐH Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên, Việt Nam 2014, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam TOEFL-ITP 457
3 PGS.TS. Ngô Đức Minh Phó Trưởng khoa 1982, ĐH Công Nghiệp Bắc Thái, Việt Nam 1998, ĐH Bách Khoa Hà Nội, Việt Nam 2010, ĐH Bách khoa Hà Nội, Việt Nam Học tiếng Anh Đại học bang Oklahoma OSU-USA, 2 tháng, 2013