Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 17/12/2018 đến 23/12/2018

2. Lịch tuần từ 10/12/2018 đến 16/12/2018

3. Lịch tuần từ 03/12/2018 đến 09/12/2018

4. Lịch tuần từ 26/11/2018 đến 02/12/2018

5. Lịch tuần từ 19/11/2018 đến 25/11/2018

6. Lịch tuần từ 12/11/2018 đến 18/11/2018

7. Lịch tuần từ 05/11/2018 đến 11/11/2018

8. Lịch tuần từ 29/10/2018 đến 04/11/2018

9. Lịch tuần từ 22/10/2018 đến 28/10/2018

10. Lịch tuần từ 15/10/2018 đến 21/10/2018