Lịch công tác tuần

1. Lịch tuần từ 18/6/2018 đến 24/6/2018

2. Lịch tuần từ 11/6/2018 đến 17/6/2018

3. Lịch tuần từ 04/6/2018 đến 10/6/2018

4. Lịch tuần từ 25/5/2018 đến 03/6/2018

5. Lịch tuần từ 21/5/2018 đến 27/5/2018

6. Lịch tuần từ 14/5/2018 đến 20/5/2018

7. Lịch tuần từ 07/5/2018 đến 13/5/2018

8. Lịch tuần từ 30/4/2018 đến 06/5/2018

9. Lịch tuần từ 23/4/2018 đến 29/4/2018

10. Lịch tuần từ 16/4/2018 đến 22/4/2018