Công tác học sinh - sinh viên

4. Cuộc thi Falling Walls Lab Vietnam

5. Chương trình học bổng Chính phủ Úc tại Việt Nam

6. TB thu học phí đợt 1 học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

7. TB kế hoạch thu học phí học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

9. Công văn V/v cập nhật dữ liệu sinh viên sau tốt nghiệp

10. Công văn V/v đăng ký tham dự Olympic Toán học Sinh viên toàn quốc năm 2018