Tuyển sinh

5. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP và TOEIC ngày 09 tháng 09 năm 2018

9. Thủ tục và hồ sơ thí sinh cần chuẩn bị trước khi nhập học

10. TB v/v tổ chức đăng ký thi chứng chỉ ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản