Tuyển sinh

1. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 24 tháng 05 năm 2020

2. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 10 tháng 05 năm 2020

3. Thông báo Về việc thi TOEFL - ITP, TOEIC ngày 09 tháng 05 năm 2020

4. Thông báo Về việc bổ sung lịch thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2020

5. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 06 năm 2020

6. Thông báo vv hoãn thi TOEFL-ITP, TOEIC ngày 26/4/2020 tại trường ĐHKTCN

8. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL - ITP, TOEIC tháng 05 năm 2020