Tuyển sinh

1. Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ, đợt II năm 2018

2. Ngành và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2018

3. Thông báo tuyển sinh đại học hệ Vừa làm Vừa học chất lượng cao năm 2018

4. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018

5. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 10 tháng 06 năm 2018 do IIG tổ chức

8. Thông báo Về việc thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018

9. Thông báo Về việc phối hợp tổ chức "Học kỳ trong quân đội"

10. Thông báo Về việc tổ chức đăng ký thi TOEFL-ITP ngày 13 tháng 05 năm 2018