TÍNH ĐẾN THÁNG 02/2016, 3043 SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐÃ ĐẠT VÀ VƯỢT CHUẨN TIẾNG ANH 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 CỦA TRƯỜNG, 1126 SINH VIÊN ĐƯỢC QUY ĐỔI ĐIỂM A CHO CÁC HỌC PHẦN TIẾNG ANH!
 
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_13.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_12.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_11.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_10.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_9.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_8.jpg