NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 70 NĂM CÁCH MẠNG THÁNG 8 THÀNH CÔNG (19/8/1945 – 19/8/2015), 70 NĂM NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA (02/9/1945 – 02/9/2015) VÀ KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN (19/8/1965 – 19/8/2015)
 
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_13.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_12.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_11.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_10.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_9.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_8.jpg