CÁN BỘ VIÊN CHỨC, GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TRƯỜNG 19.8.1965 – 19.8.2015
 
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_13.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_12.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_11.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_10.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_9.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_8.jpg