NĂM HỌC 2014-2015, NĂM HỌC HỘI NHẬP QUỐC TẾ VỀ CHUYÊN MÔN TRONG ĐÓ: ĐẠT CHUẨN TIẾNG ANH; SỬ DỤNG SÁCH GIÁO KHOA BẰNG TIẾNG ANH VÀ E-LEARNING; TĂNG CƯỜNG KHAI THÁC CƠ SỞ HỌC LIỆU MỞ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC; TẠO RA CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM THỰC; TIẾP CẬN THÔNG TIN QUA WEBSITE PHẢI ĐI TRƯỚC MỘT BƯỚC! SINH VIÊN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1 NĂM 2015, HÃY THEO HỌC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ 1,5 NĂM (TỪ THÁNG 3/2015 ĐẾN THÁNG 9/2016) ĐỂ ĐƯỢC NHẬN BẰNG THẠC SỸ KHOA HỌC VÀO THÁNG 10/2016.

Tin tức nổi bật

 
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_13.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_12.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_11.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_10.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_9.jpg
  • http://tnut.edu.vn/Uploads/Branch/thumb/art_138_78_8.jpg