Công văn V/v tổ chức buổi gặp gỡ các ứng viên muốn sang học tập tại trường - Trường Đại học Quốc gia Giao thông, Đài Loan