Các Chương trình hợp tác dài hạn và ngắn hạn

Cập nhật lúc: 11:10 ngày 03/11/2014 | Lượt xem: 18128

STT Tên chương trình Tên trường đối tác  Nội dung hợp tác
I Hợp tác dài hạn
1 Ngành Kỹ thuật Cơ khí ĐH bang NewYork tại Buffalo, Hoa Kỳ Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Cơ khí
2 Ngành Kỹ thuật Điện ĐH bang Oklahoma, Hoa Kỳ Chương trình tiên tiến ngành Kỹ thuật Điện
3 Kỹ thuật Điện tử ĐH Quốc gia Kyuong Pook, Hàn Quốc Chương trình liên kết đào tạo 2+2 ngành Kỹ thuật Điện tử
4 Công Nghệ thông tin ĐH Bách khoa Swinburne, Australia Chương trình liên kết đào tạo 2+2  ngành Công Nghệ thông tin
5 Kinh tế quốc tế ĐH Vancouver, Canada Chương trình liên kết ngành Kinh tế quốc tế
II Hợp tác ngắn hạn
1 Chương trình giao lưu văn hóa, khoa học ĐH Kỹ thuật Suranaree, Thái Lan; Ubon Ratchathani University, Thái Lan Giao lưu văn hóa kết hợp học tiếng Anh
Chương trình giao lưu Khoa học Công nghệ lần thứ 18 trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - tại Tokyo, Nhật Bản Giao lưu Khoa học Công nghệ trong lĩnh vực Điện tử Viễn thông
2 Chương trình học tập ngắn hạn
2.1 Học trao đổi một số học phần King Mongkut's University of Technology Thonburi   
2.2 Học tiếng Anh Đại học Bang Oklahoma, Hoa Kỳ Học tiếng Anh hè
2.3 Thực tập ngắn hạn IAESTE, Việt Nam  
3 Chương trình tham gia các cuộc thi trong nước và quốc tế
3.1 Cuộc thi IECOM2014  Thi  IECOM2014 tại Bandung Indonesia  
3.2 Thi sáng tạo Việt Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức