Ban Giám hiệu

Cập nhật lúc: 11:07 ngày 04/11/2013 | Lượt xem: 6339

 

Lĩnh vực công tác

 

Description: /Uploads/Tinymce/gioi-thieu/01.png

PGS.TS. Nguyễn Duy Cương

Hiệu trưởng

Email: nguyenduycuong@tnut.edu.vn

Lãnh đạo và quản lý chung các hoạt động của Nhà trường.

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác sau:

Đào tạo đại học;

Tổ chức cán bộ;

Kế hoạch tài chính;

Cơ sở vật chất và dự án.

Chỉ đạo chung các đơn vị sau:

Khoa Cơ khí;

Khoa Điện;

Khoa Khoa học Cơ bản;

Phòng Đào tạo;

Phòng Kế hoạch - Tài chính;

Phòng Quản trị - Phục vụ;

Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp.

Description: /Uploads/Tinymce/gioi-thieu/03.png

 PGS.TS. Trần Minh Đức

Bí thư Đảng ủy

Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0208 3847259

Email: minhduc@tnut.edu.vn

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác sau:

Công tác Khảo thí và Đảm bảo CLGD;

Thanh tra - Pháp chế.

Chỉ đạo các đơn vị:

Phòng Khảo thí và Đảm bảo CLGD;

Phòng Thanh tra Pháp chế;

Khoa Xây dựng Môi trường;

Khoa Kinh tế Công nghiệp;

Viện NC và PTCNC về Kỹ thuật Công nghiệp;

Bộ môn Lý luận chính trị. 

 

Description: /Uploads/Tinymce/gioi-thieu/02.png

 

PGS.TS. Trần Xuân Minh

Phó Bí thư Đảng ủy

 Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0208 3847276

Email: tranxuanminh@tnut.edu.vn

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác sau:

Hành chính;

Học sinh Sinh viên;

An ninh trật tự;

Thông tin - Thư viện;

Thi đua khen thưởng.

Chỉ đạo các đơn vị:

Phòng Hành chính - Tổ chức;

Phòng Công tác Học sinh Sinh viên;

Phòng Công nghệ Thông tin, Thư viện;

Khoa Sư phạm Kỹ thuật; Khoa Điện tử.

Description: /Uploads/Tinymce/gioi-thieu/04.png

PGS.TS. Vũ Ngọc Pi

Phó Hiệu trưởng

Điện thoại: 0208 3847969

Email: ngocpivu@yahoo.com

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mảng công tác sau:

Hợp tác Quốc tế;

Đào tạo Sau đại học;

Nghiên cứu khoa học.

Chỉ đạo các đơn vị:

Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác Quốc tế;

Trung tâm Thực nghiệm;

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu xã hội;

Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế;

Khoa Kỹ thuật Ô tô  & Máy động lực;

Khoa Quốc tế.

 

Tin cũ hơn